น้องอ๋องได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดง แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

เด็กชายภัทรเศรษฐ์  อุ่นจิตต์วรรธนะ  (น้องอ๋อง) นักเรียนชั้น ป.6/2 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ได้เข้าร่วมแข่งขัน ในรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary School 2016  ที่ประเทศอินโดนีเซีย
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว  และได้เหรียญเงิน ประเภททีม
วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2559

a1

img034

img033