รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภีมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ นักเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

lbs-5