รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ด.ญ.จีน่า คิม ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคlbs-7