รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันวาดภาพ สมาคมไทย-เกาหลี ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 58 น้องรูบี้ และ น้องโซร่า ได้ร่วมการแข่งขันวาดรูปกับสมาคมไทย-เกาหลี ระดับชาติ ที่สวนเบญสิริโดย
น้องรูบี้ ได้รางวัลอันดับที่ 1 จากท่านทูตเกาหลีประจำประเทศไทย (โล่,เกียรติบัตร,บัตรกำนัล Emporium มูลค่า 2,000 บาท)
น้องโชร่า ได้รางวัลอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน (โล่,เกียรติบัตร,บัตรกำนัล BTS มูลค่า 500 บาท)
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ