เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสอบ O-NET ระหว่าง LBS กับกลุ่มอื่นๆ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสอบ O-NET ระหว่าง LBS กับกลุ่มอื่นๆ11082303_812133962208051_1579819348444694161_o