โล่ทองประกาศเกียรติคุณ นิทานเพื่อนรัก

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  โดยอาจารย์ธนวดี  ธีรภัทรสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้รับโล่ทองประกาศเกียรติคุณ นิทานเพื่อนรัก ในฐานะโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน
โครงการนิทานเพื่อนรัก  จาก คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00-16.00 น.  ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

lbs-6