School Calendar

พฤศจิกายน 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
 • รับสมัครกิจกรรมเสริมพิเศษเย็น 2/2561
 • ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
2
 • รับสมัครกิจกรรมเสริมพิเศษเย็น 2/2561
 • ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
3
 • ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
4
5
 • เริ่มเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษเย็น
 • ประชุมผู้ปกครอง และรับสมุดรายงานผลการเรียน PG. ( น.)
6
 • ประชุมผู้ปกครอง และรับสมุดรายงานผลการเรียน อ.1 ( น.)
7
 • ประชุมผู้ปกครอง และรับสมุดรายงานผลการเรียน อ.2 ( น.)
8
 • ประชุมผู้ปกครอง และรับสมุดรายงานผลการเรียน อ.3 ( น.)
9
10
11
12
 • ประชุมผู้ปกครอง และรับสมุดรายงานผลการเรียน ป.1 ( น.)
13
 • ประชุมผู้ปกครอง และรับสมุดรายงานผลการเรียน ป.2 ( น.)
14
 • ประชุมผู้ปกครอง และรับสมุดรายงานผลการเรียน ป.3 ( น.)
15
 • ประชุมผู้ปกครอง และรับสมุดรายงานผลการเรียน ป.4-6 ( น.)
16
17
18
19
20
21
22
 • กิจกรรมวันลอยกระทง
23
 • พิธีถวายราชสดุดี ร.6 (วันวชิราวุธ)
24
25
26
 • สัปดาห์กีฬาสี LBS (งดเรียนพิเศษตอนเย็น
27
 • สัปดาห์กีฬาสี LBS (งดเรียนพิเศษตอนเย็น
28
 • สัปดาห์กีฬาสี LBS (งดเรียนพิเศษตอนเย็น
29
 • สัปดาห์กีฬาสี LBS (งดเรียนพิเศษตอนเย็น
 • กีฬาสีอนุบาล
30
 • สัปดาห์กีฬาสี LBS (งดเรียนพิเศษตอนเย็น
 • กีฬาสีประถม
 • วันสุดท้ายของการชำระค่ายืนยันการเรียน อ.3 เรียนต่อ ป.1 ปี 2562

Up Coming Event

No events