School Calendar

กันยายน 2017

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 • ประเมินพัฒนาการอนุบาล
19
 • ประเมินพัฒนาการอนุบาล
20
 • ประเมินพัฒนาการอนุบาล
21
 • ประเมินพัฒนาการอนุบาล
22
 • ประเมินพัฒนาการอนุบาล
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
23
24
25
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
 • สัปดาห์สุดท้ายของการยืนยันการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
26
 • สัปดาห์สุดท้ายของการยืนยันการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
27
 • สัปดาห์สุดท้ายของการยืนยันการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
28
 • สัปดาห์สุดท้ายของการยืนยันการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
29
 • สัปดาห์สุดท้ายของการยืนยันการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
 • LBS Market
30

Up Coming Event

วันพฤหัส, 21 กันยายน 2017
 • ประเมินพัฒนาการอนุบาล

วันศุกร์, 22 กันยายน 2017
 • ประเมินพัฒนาการอนุบาล

 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560