School Calendar

กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
 • สัปดาห์วิชาการอนุบาล
2
 • สัปดาห์วิชาการอนุบาล
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 • ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
17
18
19
 • ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 • ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล
20
 • ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล
21
 • ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล
22
 • ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล
23
 • ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล
24
25
26
 • ป.1 – ป.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
27
28
 • ป.1 – ป.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนอนุบาล 3

Up Coming Event

No events