กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560Activity 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปี 2560

บ้านแห่งอนาคต

ฐานที่ 1 ลักษณะที่อยู่อาศัยที่ฉันอยากอยู่
จะกล่าวถึง หัวข้อการอยู่อาศัย เรื่องการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบ
พื้นที่โดยรอบโรงเรียน ในบทนี้เด็ก ๆ จะได้ลงมือสำรวจค้นคว้าหาคำตอบ
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีการให้เด็ก ๆ ได้ช่วยกัน
ออกแบบและลงมือทำด้วยตนเองด้วย

ฐานที่ 2 ฉันจะท่องไปในโลกใบนี้ด้วยวิธีใด
จุดเด่นที่เน้น คือ การให้เด็กออกไปสำรวจด้วยตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก ๆ ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจที่ผู้ใหญ่มอบให้ โดยทั้งผู้ใหญ่และ
เด็กต้องคำนึงด้วยว่าสิ่งแวดล้อม ณ ที่นั้น อันตรายหรือไม่ อย่างไร

ฐานที่ 3 อย่างไรถึงเรียกว่ารู้สึกสบาย
คือ หัวข้อการให้ความร้อนและการให้ความเย็นแก่อาคาร โดยเด็ก ๆ จะได้ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิ ลมหายใจ ความร้อนและความเย็น และช่วยกัน
สร้างอาคารแห่อนาคตขึ้นมา

ฐานที่ 4 เหลืออะไรอยู่กับเราบ้าง
จะสนับสนุนให้เด็ก ๆ ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อ “น้ำเสีย”

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHamJaU1FFd1BjZHc/preview?usp=drivesdk” title=”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 60.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]