กิจกรรมวันดอกโมกบาน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560Activity 

กิจกรรมวันดอกโมกบาน

ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 4 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

 

ภาพกิจกรรม  <<ช่วงที่ 1 >>    <<ช่วงที่ 2>>

ภาพจากบริษัทแรมบาร์น ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ชุดที่ 3