กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐Activity 

IMG_5029_resize_resize

คลิกเพื่อดูรูป

วีดีโอ การแสดงจินตลีลา “พระเทพทรงบุญ”

วีดีโอชุดการแสดง เล่นดนตรีไทยประกอบ รำศรีวิชัย

วีดีโอ ชุดการแสดงเต้นประกอบเพลง “ส้มตำ” นักเรียนชั้นป.1

วีดีโอ ขับร้องเพลงเกี่ยวข้าว นักเรียนชั้นป.3

วีดีโอ เต้นประกอบเพลง กราวเงาะ นักเรียนชั้นป.6