กิจกรรมวันวชิราวุธ กองลูกเสือโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2560Activity 

คลิกเพื่อดูภาพ

 

“วันวชิราวุธ”  

กองลูกเสือโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี

ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธิ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6

พระผู้พระราชทานกำเนิดกองลูกเสือไทย เป็นอันดับที่ 3 ของโลก  และให้คติพงน์ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”