กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปี 2560 ชั้นอนุบาล 1Activity 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปี 2560 ชั้นอนุบาล 1 บ้านแห่งอนาคต ฐานที่ 1 ลักษณะที่อยู่อาศัยที่ฉันอยากอยู่ จะกล่าวถึง หัวข้อการอยู่อาศัย เรื่องการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบ พื้นที่โดยรอบโรงเรียน ในบทนี้เด็ก ๆ จะได้ลงมือสำรวจค้นคว้าหาคำตอบ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีการให้เด็ก ๆ ได้ช่วยกัน ออกแบบและลงมือทำด้วยตนเองด้วย ฐานที่ 2 ฉันจะท่องไปในโลกใบนี้ด้วยวิธีใด จุดเด่นที่เน้น คือ การให้เด็กออกไปสำรวจด้วยตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก ๆ ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจที่ผู้ใหญ่มอบให้ โดยทั้งผู้ใหญ่และ เด็กต้องคำนึงด้วยว่าสิ่งแวดล้อม ณ ที่นั้น อันตรายหรือไม่ อย่างไร ฐานที่ 3 อย่างไรถึงเรียกว่ารู้สึกสบาย คือ หัวข้อการให้ความร้อนและการให้ความเย็นแก่อาคาร โดยเด็ก ๆ จะได้ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิ ลมหายใจ ความร้อนและความเย็น และช่วยกัน สร้างอาคารแห่อนาคตขึ้นมา ฐานที่ 4 เหลืออะไรอยู่กับเราบ้าง จะสนับสนุนให้เด็ก ๆ ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อ "น้ำเสีย"
คลิกที่นี้เพื่อชมภาพทั้งหมด
 
ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in Add to home page, Kindergarten, ปี 2559, ภาพกิจกรรม.