กิจกรรมวันไหว้ครูปี 2558

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูปี 2558 ณ ชั้น 8 อาคารประถมครับ

ขอบคุณภาพจาก ครูก้อ ฝ่ายโสตโรงเรียนครับ