กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ฐานความรู้ป.4-6

IMG_4558_resize

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
กิจกรรมฐานทดลองวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2558 มีดังนี้
1. ขวดหนังสติ๊ก
2. Hologram
3. ปาระเบิด
4. Bow and arrow
5. Egg drop
6. Spay magic