กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประถม ประจำปีการศึกษา 2560Activity 

IMG_5337_resize_resize

ข้อมูลกิจกรรมฐานในแต่ละวัน.PDF

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ป.1-2

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ป.3-4

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ป.5-6

การสาธิตเครื่องบินร่อน