กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559  ณ ห้องสมุดโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว