กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2560Activity 

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ชั้นป.4-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560

IMG_2067_resize
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

กำหนดการของกิจกรรม