กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2559Activity 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้น  ณ ค่ายลูกเสือ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 4-6 มกราคม 25560

IMG_4636_resize 

ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in Add to home page, Primary, Primary Activity, School Activty, ปี 2559, ภาพกิจกรรม.