กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้มีการจัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา และทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา