กีฬาสัมพันธ์ครูกับผู้ปกครอง เนื่องในกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2559Activity 

IMG_2700_resize