ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9Activity 

IMG_3000_resize