งานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

งานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องประห้องใหญ่ ชั้น 8 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

อัลบั้มภาพบรรยากาศ (กล้องโรงเรียน)   ,   กล้องบริษัทแรมบาร์น (ชุดที่ 1  , ชุดที่ 2)