ตักบาตรพระ 9 รูป วันพ่อแห่งชาติ

รวมช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันตักบาตรกันครับ