ถ่ายทำการแสดงจินตลีลาของนักเรียน LBS ที่ช่อง 7 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

IMG_2960