ทัศนศึกษาที่จ.สมุทรสงคราม เนื่องในกิจกรรม Summer Fun 2017Activity 

 

 

ทัศนศึกษาที่ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20-24 มีนาคม 2560 
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Summer Fun 2560  นักเรียนได้รับความรู้ต่างๆมากมาย และสนุกสนาน ในวิถีความเป็นไทย

คลิกเพื่อภาพ

ผลงานของตัวเอง_๑๗๐๓๒๓_0013

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของกิจกรรมทั้ง 5 วัน