ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี นักเรียนชั้นป.2 ปีการศึกษา 2560Activity 

IMG_6223_resize_resize

คลิกเพื่อดูรูปอื่นๆ