ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ P.4-6

IMG_4939_resize