ทัศนศึกษา flight experience

ทัศนศึกษา Flight Experience ระดับประถม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Summer Fun 2016
วันที่ 26 มีนาคม 2559  ณ FLIGHT EXPERIENCE BANGKOK @ สีลม