นักเรียนชั้นป.2 ทัศนศึกษาที่สวนรถไฟ จตุจักร วันที่ 5 ม.ค. 60Activity 

ทัศนศึกษาสวนรถไฟ_170110_0062