นักเรียนชั้นป.6 ทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2561Activity 

คลิกเพื่อไปยังอัลบั้มรูปภาพ