นักเรียนชั้นอนุบาล2-3 ทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ สวนจตุจักร

IMG_9509-1024x683-1-1024x683