นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นป.1/1Activity 

น้องพลอยศิษย์เก่า LBS และเพื่อนนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้เข่ามาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้เบื่องต้นทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นป.1/1

โดยผ่านกระบวนการนันทนาการเพื่อเพิ่มความสนุกในการเรียนรู้

กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 18 มิถุนายน 2562


คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด