บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_3221_resize

คลิกเพื่อเข้าไปดูภาพ