พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Screen Shot 2015-12-04 at 12.41.07

        เฉลิมฉัตรเฉลิมชาติ               เฉลิมราชเฉลิมสมัย
เฉลิมพระชนม์เฉลิมชัย                 มหาราชองค์ภูมิพล
        ร้อยกรองกานท์จารถวาย    ร้อยด้วยใจไทยทุกคน
ร้อยผกาทั่วสากล                            มิ่งมงคลถวายพระพร
        สองภาษาลาดพร้าว              น้อมนบเกล้ากรานบวร
รวมดวงใจถวายพระพร              ของพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกฝ่ายโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

อาภรณ์  ปรีดาเกษมสุข….ผู้ประพันธ์

ภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว