พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5

ภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5 ครับ

 

 

 

 

 

ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •