ภาพกิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561Activity 

คลิกเพื่อดูรูปภาพตามรายการแข่งขันต่างๆ

<<พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี>>    <<การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำอนุบาล>>    <<แข่งขันวิ่งผลัดลูกโป่งน้ำและฟุตบอล>>  <<แข่งขันกีฬาชักเย่อ>>