ภาพกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2562Activity 

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปีการศึกษา 2562
ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

คลิกเลือกเพื่อไปยังอัลบั้มรูปภาพ

<<พิธีเปิดและเดินชมผลงานนักเรียน>>    <<กิจกรรมฐานต่างๆ>>