ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายป่าสักแคมป์ จ.ลพบุรีActivity 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์  จ.ลพบุรี วันที่ 4-6 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรม  << วันแรก >>  << วันที่สอง อัลบั้มที่ 1 , อัลบั้มที่ 2 >>  << วันที่สาม >>

กำหนดการต่างๆ (มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ของคณะวิทยากร)

ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in Add to home page, Primary, Primary Activity, School Activty, ปี 2560, ภาพกิจกรรม.