ภาพบรรยากาศการประเมินนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ธ.ค. 59

lbs5-19_resize