ภาพบรรยากาศการประเมินและทดสอบนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ