ภาพบรรยากาศและพิธีมอบประกาศนียบัตร อนุบาล3 ปีการศึกษา 2561


ขอขอบคุณภาพจากเรมบาร์น
พิธีมอบประกาศนียบัตร  ,  บรรยากาศในงาน