ภาพบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่ ช่อง 7

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินินาถ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 แสดงจินตลีลาถวายพระพร “เพลง คือสายใย”