วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง(โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก ที่มีกิจการลูกเสือรองมาจากอเมริกา ลูกเสือจึงเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก   เป็นสื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันกลุ่มลูกเสือโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้น