วีดีโอกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเกษตร ป.5 ปีการศึกษา 2562Activity 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชางานเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
สอนโดยคุณครูเชิดชู เวฬุวนารักษ์ ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันปลูกผักบุ้งและผักกวางตุ้ง ปลอดสารพิษ
ครูและนักเรียนช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี ทำให้ผลผลิตที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และพร้อมนำไปประกอบอาหาร

ขอขอบคุณวีดีโอ จากครูเชิด