สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ของน้องระดับอนุบาลในปีนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ฐานคือ ปาก หู จมูก มือ และเท้า เพื่อในน้องๆได้มีความเข้าใจเรื่องระบบ การทำงานร่างกายของตัวเราเองว่ามีความสำคัญอย่างไรซึ่งในวันนี้น้องๆได้รับความสนุกสนานพร้อมกับความรู้ตลอดกิจกรรมครับ