สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถม 2014

รวมภาพกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ครับ