แข่งชักเย่ออนุบาล กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_0053_resize