แห่เทียนและฟังบรรยายธรรมะ จากพระอาจารย์หาญศักดิ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

IMG_3312_resize