LBS Christmas Day 2014

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม LBS Christmas Day 2014 ครับในงานมีกิจกรรม ครึ่งวันให้น้องๆ ได้เข้าร่วมและแสดงออกครับ