LBS Market Day 2014

รวมภาพกิจกรรม LBS Market Day 2014 ในวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยในวันนี้ได้ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการนำสิ้นค้าของแต่ละห้องเรียนมาจำหน่ายในงานและยังถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนนี้อีกด้วยครับ